Laitteistosta riippumaton työajanseurantaohjelma kello- ja työkorttien tilalle.

Kellokas - Ajan kulumista ei voi estää, mutta tiedon sen kulusta voi hallita

Aikaa kuluu yrityksissä lukemattomiin erilaisiin asioihin Tarvitsetko vastauksen yrityksen ajankäytön kysymyksiin:
Kuka tekee? Mitä tekee? Missä ajassa? Mitä saa aikaan?

Kellokas on ajanseurantajärjestelmä pienille ja keskisuurille yrityksille. Se palvelee mm. yritysjohtoa, tuotannonseurantaa, hallintoa ja palkanlaskentaa. Kellokasta voidaan käyttää palkanlaskennan, urakoiden, projektien ja tuotteen läpimenoaikojen tuntilaskennan pohjana. Myös tuotantomäärien tai suoritteiden ja koneaikojen seuraaminen on mahdollista. Järjestelmä auttaa tunnistamaan usein huomioimatta jäävät ns. oheistoiminnot, joihin voi tuhlaantua yllättävän paljon aikaa. Kellokas nopeuttaa tiedonkulkua, koska tietojen tallennus tapahtuu reaaliajassa ja niihin tehdyt muutokset ja korjaukset ovat välittömästi käytössä.

Ohjelman sydän on sähköinen eri tarpeiden mukaan muuttuva kello- tai tuntikortti. Kirjauslaite voi olla mikrotietokone tai langaton käsipääte, joka on yhteydessä tietokoneeseen liitettyyn tukiasemaan. Työaikakirjaukset sisältävät usein yrityksen tärkeimmät toimintaan vaikuttavat tekijät. Näiden kirjausten pohjalta tapahtuu kaikki jatkokäsittely. Kirjauksessa on mahdollista tallentaa kuutta eri tyyppistä tietoa. Niitä voidaan kutsua esimerkiski nimillä kustannuspaikka, henkilö, toiminto, vuoro, tuote ja tuotantolinja. Nimet voidaan kuitenkin vaihtaa tutuiksi yrityksessä jo käytössä oleviksi nimiksi - esimerkiksi toimintoa nimitetään usein työvaiheeksi. Myös tuntikortti muokkautuu kullekin toiminnolle sopivaksi.

Kellokas on selkeä, monipuolinen, helppokäyttöinen ja joustavasti laajennettava järjestelmä. Työaikakirjauksen tekemisen oppii nopeasti riippumatta aiemmasta kokemuksesta. Kirjautumista helpottaa viivakoodien käyttö. Kellokkaasta saa kätevästi monipuoliset raportit henkilöittäin, kustannuspaikoittain, tehtävittäin ja tuotteittain halutulta aikaväliltä. Kerätty tieto voidaan myös siirtää palkanlaskennan tuntikortille. Ohjelmassa on muokattava siirto-ominaisuus, joten työaikatiedot saadaan siirrettyä helposti muihin ohjelmiin tekstitiedostona. Kellokas on pienimmillään yksi yksittäinen mikrotietokone ja laajimmillaan se on asennettuna yrityksen lähiverkon palvelimeen. Tällöin työaikirjaukset voidaan suorittaa verkon työasemilta sekä langattomilla käsipäätteillä. Käsipääte on käytännössä näppäimistön langaton jatke. Langattomuuden ansiosta ohjelma saadaan käyttöön sielläkin, mihin ei mikroverkkoa kannata vetää.